Σύνδεση προϊόντος με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» – προϊοντική ενέργεια

Προσφορά με απόδοση ποσού ή ποσοστού από τις υπηρεσίες σας.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις προϊοντικές ενέργειες

Τμήμα εξεύρεσης πόρων. Πώς μπορείτε να το στηρίξετε.

Στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση των αναγκών κάθε παιδιού η οποία εξασφαλίζεται μέσω μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών με συνέπεια, συνέχεια και αποτελεσματικότητα, πέρα από τις μεμονωμένες δωρεές. Για την επίτευξη του στόχου, μπορεί να συμμετέχει κάθε εταιρεία που αναγνωρίζει την εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας.

Image
Image

Σύνδεση προϊόντος με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι εταιρείες επιλέγουν να συνδέσουν κάποιο προϊόν (ή σειρά προϊόντων) με το λογότυπο του Οργανισμού και παράλληλη απόδοση ενός συγκεκριμένου ποσού/ ποσοστού.

Έτσι μπορεί παραδείγματος χάρη ένα κομμωτήριο να δωρίζει 1€ από κάθε υπηρεσία του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συγκεκριμένες μέρες ή διάστημα.

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες λεπτομέρειες συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω!

Image

Λάβε μέρος και σε άλλες δράσεις

Ενημερώσου για όλες τις δράσεις που γίνονται σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»!