Κ.ΟΚ.Κ.Κ.Ε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ύστερα από παρέμβαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής των δικαιούχων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών- κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, δίνοντας δικαίωμα σε χιλιάδες επιπλέον εμπειροτεχνίτες να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς που απέκτησαν προϋπηρεσία στην τελευταία πενταετία.

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει ήδη επεξεργαστεί από τον ΕΟΠΠΕΠ σε εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης, σχετικά με τις διαδικασίες των εξετάσεων, και αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώσει αναλυτικά τον Οκτώβριο όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας, την τράπεζα θεμάτων για την προετοιμασία των υποψηφίων και τις ειδικότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων.

Οι υποβολές αιτήσεων θα γίνουν δεκτές μόλις ανοίξει η ειδική πλατφόρμα

Σύμφωνα με διατάξεις του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4957/21-7-2022 του Υπουργείου Παιδείας, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, θα έχουν οι εμπειροτεχνίτες οι οποίοι συγκεντρώνουν έως την 1η.12.2022 (αντί για 31.12.2017 που ίσχυε) τις εξής προϋποθέσεις:

 • είτε βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012 για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών), στην κομμωτική τέχνη ή αντίστοιχα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή/και σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών – ποδιών (για τους Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών). Επίσης, στην προϋπηρεσία είναι αποδεκτή και συνυπολογίζεται και η διδακτική πείρα στο αντικείμενο τους.
 • είτε αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή/και σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών – ποδιών (για τους Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών) ή προσκομίζοντας πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, στην προϋπηρεσία είναι αποδεκτή και συνυπολογίζεται και η διδακτική πείρα στο αντικείμενο τους.

Αποδεικνύουμε στην πράξη τη σημασία που δίνουμε στη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την απασχολησιμότητα και την κοινωνική συνοχή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ιωάννα Λυτρίβη

ΠΗΓΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: https://bit.ly/3zHVXjO

ΚΟΚΚΚΕ: Ξεκινά η υλοποίηση της κατάρτισης για την Πράξη με MIS 5035123 που συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων

Η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας (ΚΟΚΚΚΕ) είναι δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας – Ευεξίας – Προσωπικής Φροντίδας» με κωδικό MIS 5035123 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Η Πράξη εστιάζει σε αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας καθώς και πιο εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα το έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 1.275 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

 • Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης,
 • Στέλεχος Διοίκησης – Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management) και
 • Πωλητής Λιανικής – Σύμβουλος προϊόντων αισθητικής και θεραπειών ευεξίας.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 80 ώρες και πρόκειται να υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης, ενώ οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, θα συμμετέχουν στην διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ίσο με 5,00€/ ώρα κατάρτισης.

Η ΚΟΚΚΚΕ είναι από τους πρώτους φορείς σε όλη την Ελλάδα ο οποίος ξεκινά άμεσα την διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι πρώτοι επιλεχθέντες ενημερώνονται από τον ανάδοχο των Υποέργων Κατάρτισης και Πιστοποίησης αναφορικά με την έναρξη των τμημάτων τους.

Στόχος της ΚΟΚΚΚΕ είναι να ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πιστοποίηση για το σύνολο των 1.275 ωφελούμενων εντός του 2022 μεγιστοποιώντας το οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης.

Κομμωτική Πλατφόρμα Ε.Ε.Α.

Δευτέρα 20/6/2022..

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για την πλατφόρμα της κομμωτικής του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Πρόκειται για ‘’ σεμινάριο’’ το οποίο θα αποτελέσει μέρος εκπαιδευτικών βίντεο, τη δημιουργία των οποίων οργανώνει η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος (ΚΟΚΚΚΕ) με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Τα βίντεο αυτά θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΕΑ έτσι ώστε να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν τα μέλη της ΚΟΚΚΚΕ με κωδικούς.

Η βιντεοσκόπηση έγινε στον χώρο του Σωματείου Κομμωτών Ερμής.

Δύο μέλη του Σωματείου Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν. Αττικής ‘’ΕΡΜΗΣ’’ και συγκεκριμένα ο Γιώργος Ιατρόπουλος και ο Μάνος Αθανάσιος βρέθηκαν εκεί και δούλεψαν πολλές ώρες δίνοντας έμπνευση σε όλους τους συναδέλφους.

Ο Γιώργος Ιατρόπουλος υπηρετεί το χώρο της κομμωτικής τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, ένας συνάδελφος με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και γνωστός στον κομμωτικο χώρο, έχοντας συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό, χρησιμοποίησε τις δικές του τεχνικές και χάρισε μοναδικά αποτελέσματα. Ο Γιώργος Ιατρόπουλος αφού απέκτησε το πτυχίο του στην κομμωτική (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), το 1993 βραβεύτηκε ως ένας από τους καλύτερους κομμωτές στα ανδρικά κουρέματα στον πανελλήνιο διαγωνισμό κομμωτικής.

Ο Μίνος Αθανάσιος είναι και αυτός πάνω από 30 χρόνια στο χώρο της κομμωτικής, έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής σε αλυσίδα κομμωτηρίων και έχει πιστοποιήσει δικό του τρόπο κουρέματος, καθώς και έχει γράψει δικό του βιβλίο κομμωτικής με τίτλο «από το Α…..Ω» πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο Μίνος Αθανάσιος μίλησε για το Haircut Design, ανέλυσε την μέθοδο SFS, εξήγησε πως λειτουργεί η τεχνική κουρέματος Α…Ω και έκανε παρουσίαση σε ζωντανά μοντέλα.

ΚΟΚΚΚΕ Έργο & Δράσεις – Συνέντευξη Haircg.tv

Η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.) και τα μέλη της έχουν αναλάβει δραστικά υποστηρικτικό ρόλο αναφορικά με τον κλάδο και κάθε επαγγελματία.

Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο στούντιο του Hair Community Greece την κα Σωτηροπούλου Μαρία Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον κ. Ματεμτζή Δημήτρη Γενικό Γραμματέα, και να ενημερωθούμε σχετικά με τις δράσεις και το αξιόλογο έργο της Ομοσπονδίας, να μιλήσουμε για ποικίλα επιμέρους ζητήματα που ανακύπτουν καθώς και επερχόμενες ενέργειες.

Παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε αναγόμενες θεματικές που άπτονται των προβληματισμών του Κλάδου και τρόπους με τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης ανταπόκρισης σε άμεσα καίρια ζητήματα και όσον αφορά σε διαχείριση κρίσεων αλλά και ως προς την αρωγή του επαγγελματία και την ανάδειξη της δυναμικής της Ομοσπονδίας ως Οργανισμός. Αναλυτικά το βίντεο με τους εκπροσώπους της ΚΟΚΚΚΕ μπορείτε να δείτε εδώ

Ημερίδα Σωματείου “Ερμής” για τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής στην ενέργεια

Στις 5/6/22 διεξήχθη Ημερίδα με πρωτοβουλία του Σωματείου Κομμωτών Νομού Αττικής «Ερμής» υπό  την αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ και του ΕΕΑ. Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν επαγγελματίες και εκπρόσωποι του Κλάδου, ανάμεσά τους και η κα Σωτηροπούλου Πρόεδρος της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε, και συζήτησαν πάνω σε θεματικές αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος σχετικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Στη συνάντηση τέθηκαν προβληματισμοί καθώς και προτεινόμενες λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα αλλά και τις συνεντεύξεις με τους παρευρισκομένους, μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ

Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη

Η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας – Ευεξίας – Προσωπικής Φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5035123.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 1.275 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο χώρο της υγείας – ευεξίας – προσωπικής φροντίδας.
Για το αντικείμενο, τους όρους υλοποίησης του προγράμματος, τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, την κατανομή των καταρτιζόμενων ανά Περιφέρεια, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα κριτήρια, την μοριοδότηση, την υποβολή δικαιολογητικών, την διαδικασία υποβολής της αίτησης και κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε
https://110.neakokkke.net/
• Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 27/12/2021 και ώρα 00:00:01.
• Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 31/01/2022 και ώρα 23:59:59.

Τα Κουρεία – Κομμωτήρια χρειάζονται άμεση στήριξη και δίκαιη αντιμετώπιση

Σε κοινή Ανακοίνωση των Σωματείων Καταστηματαρχών Κουρέων – Κομμωτών Ν. Αττικής σημειώνουν «Τα κουρεία κομμωτήρια, δείχνοντας υπευθυνότητα τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα που δόθηκαν από την πολιτεία και ο κόσμος συμμορφώθηκε υποδειγματικά.

Στην καραντίνα, όμως παρατηρήθηκε αύξηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε όλα τα επαγγέλματα, και κατά συνέπεια και στον δικό μας κλάδο αυξάνοντας την πώληση επαγγελματικών προϊόντων από τα super market (βαφές, χημικά)

Ο κλάδος των καταστηματαρχών Κουρέων – Κομμωτών χρειάζεται άμεση στήριξη και δίκαιη αντιμετώπιση».

Ολόκληρη η Κοινή Ανακοίνωση:

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ»,

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΕΝΩΣΙΣ»

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αποφάσισαν πως:

Η επέλαση της πανδημίας σε συνδυασμό με τα ελλιπέστατα μετρά που πάρθηκαν στη χώρα μας, αλλά και σε όλο το κόσμο έχει κάνει όλους τους ανθρώπους να ζουν με το φόβο, αλλάζοντας την καθημερινότητα τους, και συνήθειες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγορά. Οι επαγγελματίες στον κομμωτικό κλάδο και όχι μόνο, την στιγμή που προσπαθούσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές του Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου, αναγκάζονται να ξανακλείσουν τα μαγαζιά τους με κρατική εντολή.

Δεν είναι ώρα να παριστάνουμε όλοι τους λοιμωξιολόγους και να εξηγήσουμε τα αίτια της υπέρ μετάδοσης, όμως δεν δεχόμαστε την άδικη κριτική της κυβέρνησης περί ατομικής ευθύνης. Τα κουρεία κομμωτήρια, δείχνοντας υπευθυνότητα τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα που δόθηκαν από την πολιτεία και ο κόσμος συμμορφώθηκε υποδειγματικά.

Στην καραντίνα, όμως παρατηρήθηκε αύξηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε όλα τα επαγγέλματα, και κατά συνέπεια και στον δικό μας κλάδο αυξάνοντας την πώληση επαγγελματικών προϊόντων από τα super market (βαφές, χημικά)

Ο κλάδος των καταστηματαρχών Κουρέων – Κομμωτών χρειάζεται άμεση στήριξη και δίκαιη αντιμετώπιση

 • Να σταματήσει η μεταπώληση βαφών από τα super market ( όπως έγινε και με τα ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, κλπ)
 • Επίδομα για όλους τους καταστηματάρχες κομμωτές που υπολειτουργούσαν τα μαγαζιά εφαρμόζοντας ειδικούς όρους που τους επιβλήθηκαν.
 • Επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% όπως στην Κύπρο

Πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις στο δημόσιο σύστημα υγεία, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς είτε είναι μέσα στα σπίτια του, είτε αύριο ξεκινώντας τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου, μόνιμου και νοσηλευτικού προσωπικού. Πλήρη εξοπλισμό κάθε νοσοκομείου και δομής ΕΣΥ, διεύρυνση του αριθμού των ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. Κάλυψη των αναγκών όχι μόνο για τις περιπτώσεις COVID 19 αλλά και για κάθε ασθένεια /θεραπεία.
 • Δωρεάν μαζικά τεστ για όλο τον πληθυσμό και έλεγχοι όπου χρειάζεται.
 • Άμεση επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας χωρίς αποζημίωση για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.
 • Αποσυμφόρηση των ΜΜΜ με προσλήψεις προσωπικού και επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων που σήμερα βρίσκονται σε απραξία.

Σε αυτή την καραντίνα το κόστος του κλεισίματος ενός καταστήματος δεν μπορεί να το επωμιστεί πάλι ο επαγγελματίας. Είναι αδύνατον να πληρώσει κάποιος το 60% του ενοικίου, λειτουργικά έξοδα (ενέργεια, τηλεφωνία, νερό κλπ) όταν δεν εργάζεται. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι δάνειο που θα προστεθεί αργότερα στα λειτουργικά έξοδα του κάθε επαγγελματία, μαζί με όλες τις αναστολές πληρωμών.

Τονίζουμε πως η αγορά, και ιδίως οι αυτοαπασχολούμενοι και όλη η κοινωνία έχει υποστεί τόσο μεγάλο οικονομικό πλήγμα που αν δεν στηριχθεί ουσιαστικά, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι αυτό της πανδημίας. Η μεγαλύτερη ασθένεια σε όλο τον κόσμο εξακολουθεί να είναι η φτώχεια. Να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των Συλλογικών οργάνων του επιστημονικού τομέα και το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του.

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ

 1. Την άμεση ένταξη όλων των επαγγελματιών στο επίδομα ειδικού σκοπού αναλογικά με τη σύνθεση της οικογένειας.
 2. Απαλλαγή του επαγγελματία όλων των οφειλών για τις ημέρες που είναι κλειστό το κατάστημα. (ενοίκιο, ενέργεια, τηλεφωνία, νερό, δημοτικά τέλη, οφειλές δημοσίου, ασφαλιστικές οφειλές.
 3. Να καλυφθούν και στους επαγγελματίες οι ασφαλιστικές εισφορές από το κράτος όπως στους εργαζομένους.
 4. Την επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, από το οικονομικό έτος 2019.
 5. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τέλους επιτηδεύματος. Τη μείωση των έμμεσων φόρων.
 6. Τη διαγραφή τόκων, προστίμων, 30% των υπόλοιπων χρεών στην εφορία και τις τράπεζες. 50% για έκλεισαν την επιχείρηση τους.
 7. Την επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης α/α για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
 8. Φθηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο, χωρίς χαράτσια που δεν αφορούν τη κατανάλωση.
 9. Την αναστολή κατασχέσεων και την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για α/α.
 10. Επανέναρξη των ρυθμίσεων 120 δόσεων όταν τελειώσει η πανδημία.
 11. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για 6 μήνες.
 12. Χορήγηση εγκαίρως του Δώρου Χριστουγέννων από το κράτος
 13. Την χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους έκλεισαν την επιχείρηση τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Για το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Για το Σωματείο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗ «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΕΝΩΣΙΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΡΓΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κομμωτές Σερρών: Αντιμετωπίζουμε αθέμιτο ανταγωνισμό, ζητούμε τη στήριξη του κράτους

Με ανακοίνωση του Σωματείου Κουρέων-Κομμωτών Ν. Σερρών μεταφέρει την έντονη ανησυχία των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι ζουν σε καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού που διαμορφώνει γι’ αυτούς το lockdown και ζητούν την άμεση στήριξη του κράτους προτείνοντας σειρά μέτρων.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Θέμα: «Τα  Κουρεία και  Κομμωτήρια αντιμετωπίζουν αθέμιτο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Κ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων (Κουρείων & Κομμωτηρίων) του Νομού μας, που πλήττονται από το νέο lockdown.

Με το κλείσιμο των  καταστημάτων μας, αφενός δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα ο ανταγωνισμός, όσο υπάρχει η παράνομη εργασία στο σπίτι, και αφετέρου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου με τους παράνομους (πλανόδιους Κουρείς και κομμωτές).

Είμαστε με κλειστά μαγαζιά χωρίς έσοδα. Θα επιστρέψουμε με ένα βουνό αναστολές υποχρεώσεων χωρίς κούρεμα, αλλά με ένα χαμηλό τζίρο σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον και ο εφιάλτης θα συνεχίζεται.

Βάσει των ανωτέρω καταθέτουμε  την πρόταση μας και ζητούμε:

 • 1) Λειτουργία των καταστημάτων αρχές Δεκεμβρίου, (αυστηρά  η είσοδος στο κατάστημα μόνο στα άτομα με ραντεβού χωρίς αναμονή).
 • 2) Άμεση οικονομική ενίσχυση σε όλους τους επαγγελματίες, μηδενός εξαιρουμένου, χωρίς επιστροφή χρημάτων (στις Σέρρες τα καταστήματά μας είναι ήδη κλειστά από τις 3/11).
 • 3) Επίλυση παγίων προβλημάτων, όπως μείωση ΦΠΑ κάτω από το 13%, γιατί το κούρεμα δεν είναι πολυτέλεια όπως και μια απλή βαφή, ωρομίσθιο προσωπικό.
 • 4)Συμμετοχή της πολιτείας ή ακόμη κ διαγραφή χρεών λογαριασμών, όπως ΔΕΚΟ και επέκταση της μείωσης ενοικίου στο 60%, μέχρι τα μισά της επόμενης χρονιάς.

Με τιμή το Δ. Σ.

Τα καταστήματα Κουρεία και Κομμωτήρια αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό

Επιστολή του Σωματείου Κουρέων Κομμωτών  Ν.Μεσσηνίας προς τα υπουργεία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-FAX/ 27210-85765 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/11/2020 Αρ.ΠΡ. 603 Κοιν.:
Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Εργασίας Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Αντιπεριφερειάρχης Ν. Μεσσηνίας Βουλευτές Νομού Μεσσηνίας Δήμοι Νομού Μεσσηνίας Επιμελητήριο Νομού Μεσσηνίας Τοπική Ομοσπονδία Ε.Β.Ε.Σ. Νομού Μεσσηνίας Θέμα:

«Τα καταστήματα Κουρεία και Κομμωτήρια αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορονοϊού,
σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων (Κουρείων & Κομμωτηρίων) που πλήττονται από το νέο lockdown.

Με το κλείσιμο των καταστημάτων μας, αφ’ ενός δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα ο ανταγωνισμός, αφ’ετέρου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου με τους παράνομους (πλανόδιους Κουρείς & Κομμωτές). Ο κλάδος των Κομμωτών -Κουρείων και μανικιούρ-πεντικιούρ πάντοτε ανήκε στα επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι από τούς επόπτες δημόσιας υγείας (ΕΔΥ) στα καταστήματα μας ήταν και είναι τακτικοί.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε ως Σωματεία, διαπιστώνουμε ότι οι υγειονομικής μορφής παραβάσεις των συναδέλφων μας είναι σχεδόν μηδενικές. Και όμως μας κλείνουν τα καταστήματα μας, ισχυριζόμενοι ότι τα Κομμωτήρια, Κουρεία και μανικιούρ- πεντικιούρ είναι επικίνδυνα για την μετάδοση του covid 19, χωρίς να εμφανίσουν αποδείξεις που τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό τους.

Όμως με το κλείσιμο των καταστημάτων μας θα συμβεί και πάλι ότι συνέβη στο προηγούμενο lock down.Την κατ’οίκον περιποίηση των πελατών-πελατισσών μας από τούς συνήθεις ασυνείδητους περιφερόμενους Κομμωτές. Οι επισκέψεις αυτές κατ’οίκον γίνονται προφανώς χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο, τήρηση πρωτοκόλλων κ.α. όπως αποστείρωση εργαλείων από πελάτη σε πελάτη, όπως επίσης και ποια μπορεί να ήταν η υγεία τού προηγούμενου πελάτη και τι ίσως θα μεταφερθεί στον επόμενο;

Θεωρούμε ότι η μετάδοση του covid 19 είναι απείρως πιθανότερη από τους περιφερόμενους Κομμωτές παρά από το κατάστημα που τηρεί όλα τα δεδομένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και βεβαίως στην κατ’οίκον εργασία η πολιτεία δεν εισπράττει κανένα έσοδο. Ο κλάδος μας έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα, παρά τις πολύτιμές προσπάθειές σας με ελαφρύνσεις και επιδόματα.
Ο ανταγωνισμός είναι αθέμιτος, όπως αντιλαμβάνεστε, γι’ αυτό προτείνουμε την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Έτσι θα διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των επιχειρήσεων και του υγιούς ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, καταθέτουμε την πρόταση μας για τη λειτουργία των κατάστημα των μας με ταυτόχρονη ισχύ των έκτακτων μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων ,αυστηρά με ραντεβού όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος και να επιτρέπεται η είσοδος στο κατάστημα μέχρι ένα (1) άτομο.
Η ταχύτατη εξάπλωση του Κορονοϊού και το δεύτερο lockdown αναγκάζει όλους μας να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες συνθήκες.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα το συμπεριλάβετε άμεσα στην επόμενη δέσμη μέτρων ή ως μεμονωμένο μέτρο για την προστασία της επιχειρηματικής κοινότητας που δεν λειτουργεί λόγω των επιβεβλημένων μέτρων. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εκ του Δ.Σ. Με εκτίμηση Η Πρόεδρος Φερέτου Αγγελική

Παρακαλούμε κοινοποιήστε όλοι οι συνάδελφοι.

Ευόδωση των προσπαθειών της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. για τη θεσμοθέτηση της ‘‘ενοικιαζόμενης καρέκλας’’

Στις 27 Οκτωβρίου 2020, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε, κας Μαρίας Σωτηροπούλου, του Προέδρου της ΓΣΕΒΒΕ κ. Γεώργιο Καββαθά., καθώς και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Αντικείμενο συζήτησης, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε η πρόταση της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. για την εισαγωγή στην Ελλάδα του θεσμού της «ενοικιαζόμενης καρέκλας», με δυνητική εφαρμογή του θεσμού στα κομμωτήρια, ως μέτρου καταπολέμησης της ανεργίας ιδίως των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας καθώς και ως μέσου οικονομικής ανάσας των ήδη πληττόμενων επιχειρήσεων του κλάδου μας. Σημειώνεται δε ότι ο εν λόγω θεσμός ήδη έχει υλοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε άλλες χώρες.

Ο θεσμός της «ενοικιαζόμενης καρέκλας» αναφέρεται σε μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ήδη λειτουργούντος κομμωτηρίου και ενός αυτοαπασχολούμενου κομμωτή ή μεταξύ μιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος(όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α)) και ενός αυτοαπασχολούμενου άλλης αντίστοιχης ειδικότητας, όπως στυλίστες, ειδικούς καλλωπιστικών θεραπειών, κ.ο.κ. και αναφέρεται στην παραχώρηση θέσεων και εξοπλισμού της επιχείρησης, χωρίς όμως να εγκαθιδρύεται σχέση εργοδότη-υπαλλήλου μεταξύ τους.

 

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας που ανέπτυξε η Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, και ιδίως προσωπικά με τον κ. Σταμπουλίδη, ο οποίος άκουσε με ειλικρινές ενδιαφέρον τις προτάσεις, τους προβληματισμούς μας και τις προοπτικές που ανοίγονται με την υιοθέτηση του θεσμού αυτού, με πρωτοβουλία του ιδίου θεσμοθετήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 67 της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).» (Β’ 2983/30.08.2017), με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 16043/2020 (Β’ 527), που ορίζει τα εξής, μεταξύ άλλων, για τα κομμωτήρια που συνιστούν εκ του νόμου καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος:

«5. Στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), οι επαγγελματίες κάτοχοι της άδειας λειτουργίας τους δύνανται να παραχωρούν κατόπιν γραπτής συμφωνίας, τηρουμένων των κείμενων φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων, θέσεις και εξοπλισμό σε ελεύθερους επαγγελματίες αντίστοιχων αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι ανωτέρω ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να αναρτούν σταθερό τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της θέσεώς τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε ό,τι αφορά την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικό σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) και εφόσον οι Κ.Α.Δ. τους συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Στα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφεται το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η τιμή χρέωσης που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του ελεύθερου επαγγελματία να παρέχει έκπτωση στον πελάτη. Για λοιπές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται της ενημέρωσης της τελικής τιμής χρέωσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο.».

Τονίζεται ότι η ρύθμιση αυτή παρέχει προστιθέμενη αξία για τον κλάδο μας, αφού:

α) Απαλλάσσει τον νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας επαγγελματία από το κόστος δημιουργίας νέας επιχείρησης, παρέχοντάς του ουσιαστικά επαγγελματική στέγη, δομές και πελατολόγιο μιας ήδη οργανωμένης επιχείρησης.

β) Έτσι, επιβάλλει όρους διαφάνειας στο τμήμα της «γκρίζας οικονομίας» στην οποία κινούνται οι περισσότεροι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι επιλέγουν – λόγω κόστους φυσικά – να μην κάνουν έναρξη εργασιών, με αρνητικές επιπτώσεις για τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. Και τούτο, διότι η διάταξη ρητά επιβάλλει την ισότιμη τήρηση της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς επιβάρυνση των φιλοξενούντων κομμωτηρίων.

γ) Δίνει οικονομική ανάσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, με τη μορφή σταθερής μηνιαίας προσόδου, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται ελεύθερα από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας και της ελευθερίας των συμβάσεων.

δ) Ενισχύει τον κύκλο καλλωπιστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε μία επιχείρηση, χωρίς πρόσθετο κόστος πρόσληψης επαγγελματιών, αλλά αντίθετα με κέρδος που προκύπτει από την ενοικίαση χώρων και εξοπλισμού της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. βρίσκεται διαρκώς σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και προσωπικά με τον κ. Σταμπουλίδη που εισάκουσε τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, υιοθετώντας μέτρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του κλάδου μας. Επομένως, οφείλουμε να απευθύνουμε και δημόσια τις ευχαριστίες μας για τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αλλά κυρίως για την άψογη συνεργασία και την ουσιαστική στήριξη του κλάδου μας που συνεχίζεται – όπως άλλωστε θα ανακοινωθεί στο άμεσο προσεχές μέλλον, με την ανάληψη νεότερων θεσμικών μέτρων στήριξης του κλάδου μας.

πηγή: K.O.K.K.K..E