ΠΟΛΥ ΤΟΥΝΤΑ
Είμαι η Πολυξένη Τούντα. Σε ηλικία 15 ετών, είχα πλέον αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με την κομμωτική!
Όνειρο που τελικά πραγματοποίησα. Μέσα από μεγάλες δυσκολίες.
Με πείσμα και πολύ επιμονή καταξιώθηκα από πολλούς συνάδελφους στον χώρο μου, φθάνοντας
σε ένα καλά επίπεδο. Και ακόμα προσπαθώ να γίνω καλύτερη.
Γιατί η τέχνη τις κομμωτικής δεν έχει τέλος!

1 posts

Γεύσεις Χριστουγέννων!!!
    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ