Η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας (ΚΟΚΚΚΕ) είναι δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας – Ευεξίας – Προσωπικής Φροντίδας» με κωδικό MIS 5035123 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Η Πράξη εστιάζει σε αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας καθώς και πιο εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα το έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 1.275 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

  • Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης,
  • Στέλεχος Διοίκησης – Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management) και
  • Πωλητής Λιανικής – Σύμβουλος προϊόντων αισθητικής και θεραπειών ευεξίας.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 80 ώρες και πρόκειται να υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης, ενώ οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, θα συμμετέχουν στην διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ίσο με 5,00€/ ώρα κατάρτισης.

Η ΚΟΚΚΚΕ είναι από τους πρώτους φορείς σε όλη την Ελλάδα ο οποίος ξεκινά άμεσα την διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι πρώτοι επιλεχθέντες ενημερώνονται από τον ανάδοχο των Υποέργων Κατάρτισης και Πιστοποίησης αναφορικά με την έναρξη των τμημάτων τους.

Στόχος της ΚΟΚΚΚΕ είναι να ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πιστοποίηση για το σύνολο των 1.275 ωφελούμενων εντός του 2022 μεγιστοποιώντας το οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης.

Από Despoina

Αφήστε μια απάντηση